Vietrans Quy Nhơn

05-06-2018

VIETRANS Quy Nhơn

Địa chỉ: số 85 Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056-3946 176

Fax: 056-3946 175

E-mail: vietransqnh@dng.vnn.vn