Dịch vụ hậu cần

19-02-2024

Logistics là một chuỗi các dịch vụ hỗ trợ quá trình sản xuất - lưu thông - tiêu dùng. Ngành này tuy không phải là mới mẻ so với thế giới nhưng hiện nay ở Việt Nam ít có doanh nghiệp nội địa nào có đủ khả năng đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ này. VIETRANS là một trong số ít các doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh logistics nhờ các cơ sở vận chắt sẵn có về kho bãi, phương tiện vận chuyển, phương tiện xếp dỡ, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm giao nhận vận tải từ hơn 40 năm nay.