Công ty liên doanh Bông Sen tổ chức Hội nghị tổng kết công tác KD năm 2016

03-05-2018

Ngày 13 tháng 01 năm 2017 , Công ty Liên doanh Bông Sen (Lotus) đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động và tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tham dự Hội nghị có  Ban lãnh đạo và toàn thể  CBCNV công ty.  Hội nghị đã nghe Ban lãnh đạo báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty  năm 2016. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu nhập của người lao động được nâng lên, việc làm được đảm bảo ổn định.

Nhằm biểu dương các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, Ban lãnh đạo công ty và Chủ tịch Công đoàn đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tổng hợp các ý kiến phát biểu, trao đổi về định hướng phát triển, mục tiêu nhiệm vụ mới trong năm 2017,  ý kiến về gia tăng quyền lợi, phúc lợi của người lao động, việc thực hiện quy chế dân chủ tại công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tổng GĐ Công ty LD Bông Sen đọc báo cáo tổng kết năm 2016

Tổng GĐ Công ty LD Bông Sen đọc báo cáo tổng kết năm 2016

Tổng GĐ Công ty LD Bông Sen trao tặng Bằng khen Tập thể xuất sắc năm 2016

Tổng GĐ Công ty LD Bông Sen trao tặng Bằng khen Tập thể xuất sắc năm 2016