VIETRANS TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

06-08-2018

VIETRANS TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày 26/09/2012, Công ty TNHH một thành viên Giao nhận Kho vận Ngoại thương đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại hội trường toàn nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Hà Nội. Tham dự Đại hội có các  lãnh đạo từ Bộ Công thương : Ông Đào Văn Hải - Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Ông Bùi Duy Quý - Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Ông Khuất Quang Vượng - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty - Ông Thái Duy Long cùng toàn thể cổ đông của công ty.

Mở đầu Đại hội, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố lý do họp đại hội cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội. Tiếp đó, đại hội đã thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc,thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần. Đại hội đã nghe Ông Đào Văn Hải công bố quyết định phê duyệt phương án Cổ phần hóa công ty và chuyển đổi Vietrans thành Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương. Việc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%. Sau đó, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 - 2014 của Công ty. Đại hội đã bầu Hội Đồng Quản Trị gồm 5 thành viên bao gồm: Ông Thái Duy Long, Ông Đỗ Thanh Sơn, Ông Trần Đình Tuấn, Ông Phạm Trường Giang, Bà Bùi Thị Mỹ Quỳnh. Có thể thấy nét nổi bật trong quá trình diễn ra Đai hội là sự đồng thuận của toàn bộ các cổ đông với tỉ lệ biểu quyết tán thành luôn ở mức cao nhất 100%.

Thay mặt HĐQT và Ban kiểm soát, Ông Thái Duy Long phát biểu sẽ quyết tâm thực hiện tốt các trọng trách đã được các cổ đông tín nhiệm giao phó với mục tiêu xây dựng công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững. Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11h cùng ngày.