Có Những Ngày Bước Qua - NHA ft INNIE

19-01-2018

Nơi nào đó và ta sẽ không là chính ta Nơi nào đó tình yêu của anh không cần toan tính và Em chỉ cần ôm anh thật chặt còn bụi trần thế hãy cứ để anh Những đau khổ mình đã