Giao nhận hàng triển lãm

VIETRANS luôn được chỉ định là công ty giao nhận chính thức. Điều đó chứng tỏ rằng VIETRANS rất chuyên nghiệp trong giao nhận vận chuyển hàng triển lãm , chính vì vậy mà những khó khăn này sinh tại hiện trường sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng , các thiết bị giao nhận phù hợp và đội ngũ lao động có kinh nghiệm luôn sẵn sàng trong suốt quá trình triển lãm.Thủ tục hải quan và thủ tục tạm nhập miễn thuế là những vấn đề cần được quan tâm và VIETRANS sẽ giúp khách hàng hoàn thành các thủ tục đó để hàng hoá của khách hàng có thể xuất và nhập vào Việt Nam không gặp bất kỳ trở ngại nào.

1. Giao nhận hàng triển lãm

Đối tác