Thủ tục hải quan

   Thủ tục hải quan  là một nhân tố quan trọng trong việc thực hiện suôn sẻ thủ tục xuất  nhập khẩu. Qua nhiều năm kinh nghiệm  giao nhận nhiều loại hàng hóa trong các điều kiện khác nhau, Vietrans đã được Tỏng cục Hải quan cấp giấy phép khai thuê hải quan và sự tinh thông nghề nghiệp của Vietrans sẽ đảm bảo cho kế hoạch giao hàng của khách hàng đúng thời hạn.

Đối tác