CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN (LOTUS) TỔ CHỨC LỚP HỌC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN (LOTUS)
TỔ CHỨC LỚP HỌC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

       Thực hiện tinh thần chỉ đạo của công ty mẹ về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong từng đơn vị thành viên, thời gian vừa qua,  Lotus  – doanh nghiệp thành viên của Vietrans đã tổ chức lớp học xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV công ty.  Các học viên tham dự lớp học đã được trang bị, bồi dưỡng những kiến thức bổ ích cần thiết cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.  Hy vọng rằng sau lớp học này, mỗi lao động trong công ty sẽ ý thức được vai trò,  tầm quan trọng của việc tu dưỡng đạo đức, phong cách sống, học tập và làm việc trong  môi trường tập thể. 
Công ty mẹ  mong rằng những lớp học tương tự  sẽ tiếp tục  được tổ chức tại các công ty thành viên trên toàn quốc với mục đích xây dựng phong cách làm việc mang đậm dấu ấn của Vietrans – một phong cách làm việc có văn hóa, đầy sáng tạo và mang tính chuyên nghiệp cao.

       Trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nền tảng văn hóa là một trong những vấn đề cốt lõi để tạo động lực phát triển doanh nghiệp bền vững. 
Với mong muốn xây dựng tập thể Cảng Lotus trở thành một tập hợp đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực con người, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiêp, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp cần phải xây dựng và duy trì một nề nếp văn hóa đặc thù- đó là văn hóa doanh nghiệp. Nhận thức được giá trị sâu sắc ấy, Công ty Liên doanh Bông Sen đã tổ chức lớp học xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cho CBCNV Cảng Lotus tham gia. Các học viên, những người hiện đang là cán bộ chủ chốt tại các phong ban đã dành trọn hai ngày 29 và 31/08/2016 để tham dự lớp học đầy đủ, được trang bị và bồi dưỡng những kiến thức bổ ích cần thiết cho việc xây dựng văn hóa doanh nhiệp nhằm thực hiện chiến lược phát triển của Công ty.
 
     Ban lãnh đạo Cảng Lotus mong rằng sau lớp học bồi dưỡng này , mỗi CBCNV –LĐ càng ý thức được vai trò và tầm quan trọng của cá nhân trong việc tu dưỡng đạo đức , phong cách sống học tập và làm việc trong tập thể để góp phần xây dựng và duy trì một bản sắc văn hóa, khẳng định thương hiệu Cảng Lotus.
 

Tin tức & sự kiện

Đối tác