Vận tải đa phương thức

    Là nhà vận chuyển da phương thức, Vietrans cung cấp dịch vụ tích hợp đầy đủ thông qua mạng lưới đại lý toàn cầu, đảm nhận các lô hàng từ nơi đi đến nơi đến theo yêu cầu của khách hàng.
•    Hàng hóa FCL/FCL
•    Hàng hóa FCL/LCL
•    Hàng hóa LCL/LCL
•    Hàng rời
•    Hàng thu gom/chia lẻ
    Vietrans  có quyền phát hành HAWB cho những lô hàng gom đường hàng không và FBL cho  những lô hàng đường biển và vận tải đa phương thức trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ  lựa chọn những tuyến đường, phương thức vận tải phù hợp để đảm bảo giao hàng  an toàn đúng hẹn. Bên cạnh đó, với những trung tâm phân phối và mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước,  trang thiết bị xếp dỡ  hiện đại cùng phương tiện vận chuyển nội địa, Vietrans  đảm bảo giao hàng đúng hẹn, tất cả vì lợi  ích của khách hàng

Đối tác