Xuất nhập khẩu

Ngoài những dịch vụ truyền thống tạo nên thương hiệu VIETRANS trong hơn 40 năm qua, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá của công ty cũng thu được rất nhiều thành công. Máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu...là những mặt hàng nhập khẩu chủ lực; nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng…là những mặt hàng xuất, nhập khẩu có thế mạnh của VIETRANS. Chỉ cần khách hàng đưa ra yêu cầu về chủng loại hàng hoá, VIETRANS sẽ đáp ứng yêu cầu của khách trong thời gian sớm nhất.

1. Xuất nhập khẩu

Đối tác