THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

15-11-2019

Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2019. Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

  1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4,5% (1 cổ phiếu nhận 450 đồng)

(Công ty sẽ tiến hành khấu trừ  5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của phát luật).

  1. Ngày chốt danh sách: 31/12/2018
  2. Thời gian chi trả: từ 9-17 giờ các ngày làm việc kể từ ngày 15/11/2019.
  3. Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán Công ty - 15 Bis Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
  4. Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản 

Quý Cổ đông có thể tham khảo thông tin và thủ tục như hướng dẫn dưới đây:

   1. Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

   2.Ủy quyền nhận cổ tức và giấy đăng ký thanh toán cổ tức 2018 bằng hình thức chuyển khoản