THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

15-10-2020

Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2020. Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3 % (1 cổ phiếu nhận 300 đồng)
(Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của phát luật).
2. Ngày chốt danh sách: 31/12/2019
3. Thời gian chi trả: từ 9-17 giờ các ngày làm việc kể từ ngày 21/10/2020.
4. Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán Công ty - 15 Bis Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
5. Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quý Cổ đông có thể tham khảo thông tin và thủ tục như hướng dẫn dưới đây:
1. Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
2. Ủy quyền nhận cổ tức
3. Giấy đăng ký thanh toán cổ tức 2019 bằng hình thức chuyển khoản