THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG CẢ LÔ (01 LÔ) CỔ PHẦN CỦA VIETRANS TẠI VIETRANS CIE

31-03-2020

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG CẢ LÔ (01 LÔ) CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETRANS (VIETRANS CIE)

Theo kế hoạch, VIETRANS sẽ tổ chức phiên đấu giá chuyển nhượng cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS ngày 01/04/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16h00 ngày 31/03/2020), không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 12 Quy chế đấu giá chuyển nhượng cả lô cổ phần của VIETRANS đầu tư tại VIETRANS CIE ban hành kèm theo Quyết định số 147/2020/QĐ/VTRS-TGĐ ngày 10/03/2020 về việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS (VIETRANS CIE), cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, VIETRANS thông báo không tổ chức phiên đấu giá chuyển nhượng cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS CIE.

Trân trọng./.