THÔNG BÁO BÁN BÁN ĐẤU GIÁ THANH LÝ 01 VẬN THĂNG LỒNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

30-06-2020

THÔNG BÁO  BÁN BÁN ĐẤU GIÁ THANH LÝ 01 VẬN THĂNG LỒNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

 1. Tổ chức có tài sản đấu giá và thực hiện đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương. Địa chỉ: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
 2. Thời gian, địa điểm đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 15h00 ngày 08/07/2020.

- Địa điểm: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

 1. Thông tin tài sản đấu giá: 01 vận thăng lồng SUMO đã qua sử dụng của Ban Kinh doanh Xây dựng VIETRANS.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Số 89 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 108.000.000 vnđ (Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng )
 4. Tiền đặt trước: 10.000.000 vnđ (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).
 5. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ 09h00 ngày 03/07/2020 đến 10h00 ngày 08/07/2020.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt tại số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội hoặc chuyển khoản vào tài khoản: 001.100.00.13157  tại: Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

 1. Nộp Phiếu tham dự đấu giá:

- Thời gian:

+ Bỏ Phiếu trực tiếp vào Hòm phiếu: Chậm nhất 14h00 ngày 08/07/2020.

+ Gửi bằng phương thức bảo đảm đến VIETRANS chậm nhất 13h30 ngày 08/07/2020.

+ Địa điểm: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

 1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá, xem tài sản đấu giá và các thông tin chi tiết khác: Tham khảo Quy chế đấu giá và Tài liệu tài sản đấu giá đính kèm dưới đây.
  - Thông báo đấu giá vận thăng lồng
  - Quyết định về việc bán thanh lý vận thăng lồng
  - Quy chế đấu giá vận thăng lồng
  - Phụ lục Quy chế đấu giá 
  - Thông tin tài sản đấu giá