THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

19-02-2024

Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương thông qua ngày 12 tháng 07 năm 2023. Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

  1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4,0% (1 cổ phiếu nhận 400 đồng)

(Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật).

  1. Ngày chốt danh sách: 28/11/2023.
  2. Thời gian chi trả: từ 9-17 giờ các ngày làm việc kể từ ngày 28/12/2023.
  3. Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán Công ty - 15bis Lý Nam Đế, Hoàn kiếm, Hà Nội.
  4. Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5.1. Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc bản phô tô có công chứng Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền kèm theo giấy CCCD và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền, CCCD của người được ủy quyền.

5.2. Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông đăng ký theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu phí chuyển tiền).

Thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về: Phòng tài chính kế toán Công ty.

Lưu ý: Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.

Chi tiết xin liên hệ:   Phòng tài chính kế toán - Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương

Điện thoại: 02473032555 (máy lẻ 502).

Trân trọng./.                                                                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quý Cổ đông có thể tham khảo thông tin và thủ tục như hướng dẫn dưới đây:
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022