THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

18-12-2018

Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương thông qua ngày 29 tháng 8 năm 2018. Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

  1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% (1 cổ phiếu nhận 400 đồng)

(cổ đông là cá nhân nhận cổ tức sau khi đã khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước).

  1. Ngày chốt danh sách: 31/12/2017
  2. Thời gian chi trả: từ 9-17 giờ các ngày làm việc kể từ ngày 18/12/2018 đến ngày 31/12/2018.
  3. Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán Công ty - 15bis Lý Nam Đế, Hà nội.
  4. Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trường hợp nhận tiền bằng chuyển khoản đề nghị cung cấp thông tin tài khoản về phòng Tổ chức cán bộ (Ms Trâm ĐT: 02473032555 máy lẻ 701 hoặc 0904599907)
  5. Thủ tục để nhận cổ tức: Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính); sổ cổ đông hoặc bản phô tô có công chứng sổ cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

Trân trọng.